הדסה לוינשטיין ז"ל

נלקח/ה לבית עולמו/ה בשבת, 26 באוגוסט 1989 כ"ה אב תשמ"ט


הדליקו נר וכיתבו את אשר על ליבכם
הדלק נר לזכרו