אסתר ארליך ז"ל

נלקח/ה לבית עולמו/ה ביום שישי, 17 במאי 1991 ד' סיון תשנ"א


  • אסתר ז"ל במרכז עם בעלה דוד ז"ל ונכדיהם.
  • אסתר ז"ל (במרכז) ובעלה דוד (מימין) בתמונה מגטו וילנה , 1944.
  • אסתר , בעלה דוד והילדים במעבר לבית החדש ברחוב כצלנסון בקרית אונו , 1952.
  • אסתר ז"ל , בחתונת בנה הבכור, יהודה.
  • אסתר ודוד בעלה , בשורות הפרטיזנים במלחמת העולם השניה.
  • אסתר ז"ל ובעלה דוד ז"ל באיטליה בדרכם לישראל , 1945.
  • אסתר ובעלה דוד ז"ל באיטליה , 1945.
  • בארץ ישראל עם בנם הבכור , 1948.
הדליקו נר וכיתבו את אשר על ליבכם
הדלק נר לזכרו