אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך

זכרון עולם - האתר להנצחת יקירים, דברי התורה לעילוי נשמתם