אחד המרבה ואחד הממעיט

זכרון עולם - האתר להנצחת יקירים, דברי התורה לעילוי נשמתם