מעשה שהיה

זכרון עולם - האתר להנצחת יקירים, דברי התורה לעילוי נשמתם