מידת הגאווה
הרב בויאר על הצעת ה' לירובעם בן נבט שנדחתה בגלל מידת הגאווה של ירובעם.

זכרון עולם - האתר להנצחת יקירים, דברי התורה לעילוי נשמתם