לחפש את הטוב
הרב שטיין מביא נקודת מבט שונה ומנסה לחפש את הטוב באדם ולאו דווקא את הצד השלילי.

זכרון עולם - האתר להנצחת יקירים, דברי התורה לעילוי נשמתם