יחדיו
הרב בויאר על המילה המופיעה 3 פעמים במעשה העקדה ועל משמעותה בהבנת גדולתו של אברהם אבינו.

זכרון עולם - האתר להנצחת יקירים, דברי התורה לעילוי נשמתם