ונתנו ה' אלוקיך בידך
הרב בויאר על שאלה שנשאלת בספר "משך חכמה" על הפסוק ועל התשובה המופלאה.

זכרון עולם - האתר להנצחת יקירים, דברי התורה לעילוי נשמתם