עשה תורתך זה קבע

זכרון עולם - האתר להנצחת יקירים, דברי התורה לעילוי נשמתם