נצר מטעי מעשי ידיי להתפאר

זכרון עולם - האתר להנצחת יקירים, דברי התורה לעילוי נשמתם