מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד

זכרון עולם - האתר להנצחת יקירים, דברי התורה לעילוי נשמתם