כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא

זכרון עולם - האתר להנצחת יקירים, דברי התורה לעילוי נשמתם