כי הם חיינו ואורך ימינו

זכרון עולם - האתר להנצחת יקירים, דברי התורה לעילוי נשמתם