במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש

זכרון עולם - האתר להנצחת יקירים, דברי התורה לעילוי נשמתם