אין מלווין לו לאדם, לא כסף ולא זהב

זכרון עולם - האתר להנצחת יקירים, דברי התורה לעילוי נשמתם