מחכמי ישראל
סדר וורטים לפי סנן וורטים לפי 28 וורטים מוצגים
02:14
פלאי הבריאה הרב שך זצ"ל
הרב שלמה לווינשטיין שליט"א
02:48
עמל התורה
הרב ירחמיאל בויאר שליט"א
01:32
מתן שוחד לגויים
הרב שלמה לווינשטיין שליט"א
02:24
לא על חשבון האחר
הרב ירחמיאל בויאר שליט"א
02:45
הרב מפונוביז'
הרב שלמה לווינשטיין שליט"א
03:34
טבע האדם בסביבה מנוגדת
הרב ירחמיאל בויאר שליט"א
01:21
ואהבת לרעך כמוך
הרב שלמה לווינשטיין שליט"א
01:44
בכור נוטל פי שתיים
הרב מנחם שטיין שליט"א
01:58
אם אין אני לי, מי לי
הרב ירחמיאל בויאר שליט"א
01:26
העמידו תלמידים הרבה
הרב ירחמיאל בויאר שליט"א
03:21
איש אמו ואביו תראו... אני השם
הרב שלמה לווינשטיין שליט"א
03:00
אריה שאג, מי לא ירא?
הרב ירחמיאל בויאר שליט"א
03:34
כי הם חיינו ואורך ימינו
הרב ירחמיאל בויאר שליט"א
02:05
בטל בשישים
הרב שלמה לווינשטיין שליט"א
02:29
עשה תורתך זה קבע
הרב ירחמיאל בויאר שליט"א
02:08
אמור מעט ועשה הרבה
הרב ירחמיאל בויאר שליט"א
03:45
מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד
הרב ירחמיאל בויאר שליט"א
03:48
ימות שנותינו...
הרב ירחמיאל בויאר שליט"א
02:03
נצר מטעי מעשי ידיי להתפאר
הרב ירחמיאל בויאר שליט"א
01:39
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא
הרב ירחמיאל בויאר שליט"א
02:27
הרחק משכן רע
הרב ירחמיאל בויאר שליט"א
02:10
יהיה ביתך פתוח לרווחה
הרב ירחמיאל בויאר שליט"א
02:45
טוב שם טוב משמן טוב
הרב ירחמיאל בויאר שליט"א
02:58
רבי, מי ברא את העולם?
הרב ירחמיאל בויאר שליט"א
01:38
מכסא דין לכסא רחמים
הרב ירחמיאל בויאר שליט"א
02:28
אין מלווין לו לאדם, לא כסף ולא זהב
הרב שלמה לווינשטיין שליט"א
02:43
לך אל הנמלה עצל..
הרב שלמה לווינשטיין שליט"א
02:33
במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש
הרב ירחמיאל בויאר שליט"א

זכרון עולם - האתר להנצחת יקירים, דברי התורה לעילוי נשמתם