כל המרבה לספר הרי זה משובח

זכרון עולם - האתר להנצחת יקירים, דברי התורה לעילוי נשמתם