ובכל יום יהיו בעינייך כחדשים

זכרון עולם - האתר להנצחת יקירים, דברי התורה לעילוי נשמתם