כל הרגיל בנר הווין לן בנים תלמידי חכמים

זכרון עולם - האתר להנצחת יקירים, דברי התורה לעילוי נשמתם