כבד את אביך ואת אמך

זכרון עולם - האתר להנצחת יקירים, דברי התורה לעילוי נשמתם