קשה זיווגם של ישראל כקריעת ים סוף

זכרון עולם - האתר להנצחת יקירים, דברי התורה לעילוי נשמתם