מזמור לתודה, הריעו לה'

זכרון עולם - האתר להנצחת יקירים, דברי התורה לעילוי נשמתם