לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון

זכרון עולם - האתר להנצחת יקירים, דברי התורה לעילוי נשמתם