כוחי ועוצם ידי עשה לי החיל הזה

זכרון עולם - האתר להנצחת יקירים, דברי התורה לעילוי נשמתם