יהי רצון שיהיה מורא שמיים עליכם כמורא בשר ודם

זכרון עולם - האתר להנצחת יקירים, דברי התורה לעילוי נשמתם