הן עם לבדד ישכון

זכרון עולם - האתר להנצחת יקירים, דברי התורה לעילוי נשמתם