גדול ה-נהנה מיגע כפיו יותר מירא שמיים

זכרון עולם - האתר להנצחת יקירים, דברי התורה לעילוי נשמתם