אשרי איש שומע לי , לשקוד על דלתותיי

זכרון עולם - האתר להנצחת יקירים, דברי התורה לעילוי נשמתם