מי האיש החפץ חיים
הרב בויאר על הפסוק "מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב נצור לשונך מרע ושפתייך מדבר מרמה" שכתב דוד המלך בתהילים.

זכרון עולם - האתר להנצחת יקירים, דברי התורה לעילוי נשמתם