תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו

זכרון עולם - האתר להנצחת יקירים, דברי התורה לעילוי נשמתם