לא תסור מכל אשר יורוך ימין ושמאל

זכרון עולם - האתר להנצחת יקירים, דברי התורה לעילוי נשמתם